Obezite Nasıl Ölçülür? Obezite Değerleri Nelerdir?

Obezite; vücutta aşırı yağ birikimi ile  (kilo alımı) ortaya çıkan, çevresel faktörlerle tetiklenen genetik ve kronik bir hastalıktır.

Obezitenin, kişi sağlığında negatif etkileri vardır. Özellikle kalp, sindirim, solunum ve bağışıklık sistemlerini etkilemektedir.

Obezite, insan yaşamını kısaltan ve yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir hastalık olarak tanımlanabilir.

Obezite nasıl ölçülür?

Obezite için en yaygın kullanılan ölçüm, Beden Kitle İndeksi ya da İngilizce adıyla “Body Mass Index” (BMI) ve bel çevresi ölçümüdür.

BMI değeri ve anlamı :

BMI, vücut ağırlığının (kg), boyun karesine (m²) bölünmesi ile hesaplanır. Bu değer yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Bununla beraber, BMI kullanımı, çocuklarda, hamile kadınlarda ve çok adaleli kişilerde doğru sonuç vermez, bu nedenle kullanılmamalıdır.

BMI hesaplanmasında iki örnek:

Örnek 1 : Nazan Hanım’ın ağırlığı 75 kg, boyu ise 1.63 m’dir.

Buna göre Nazan Hanım’ın BMI değeri nedir?

70 / (1.60)²= 70 / 1.60 x 1.60 = 70 / 2.56 = 27.34 kg / m²’dir.

Örnek 2 : Fahri Bey’in ağırlığı da 90 kg, boyu ise 1.70 m’dir.

Buna göre Fahri Bey’in BMI değeri  nedir?

obez90 / (1.70)² = 90 / 1.70 x 1.70 = 90 / 2.89 = 31.1 kg / m²’dir.

Sağlık otoriteleri, BMI değerlerini, normal kilolu, fazla kilolu ve obez şeklinde gruplara ayırmışlardır.

BMI değeri :

18.5 kg / m²’nin altında olanlar           : Zayıf

18.5-24.9 kg / m² arasında olanlar    : Normal kilolu

25-29.9 kg / m² arasında olanlar        : Fazla kilolu

30-39.9 kg / m² arasında olanlar        : Obez (şişman)

40 kg / m²’nin üzerinde olanlar           : İleri derecede obez

olarak tanımlanmaktadır.

Bu sınıflamaya göre, Nazan Hanım fazla kilolu, Fahri Bey ise obezdir.

Bel çevresi ölçümü ve anlamı :

Vücuttaki toplam yağ miktarı önemli olmakla beraber, yağın nerede biriktiğini bilmek daha önemlidir. Karın çevresinde yağ birikimi, kalça ve vücudun diğer bölgelerinde yağ birikiminden daha fazla sağlık risklerine neden olur. Bu risk için basit fakat doğru bir yöntem bel çevresi ölçümüdür. Bununla birlikte, bel çevresi ile ilişkili hastalık riskinin, farklı toplumlarda değişkenlik gösterdiği unutulmamalıdır.

Bel çevresi ile ilişkili metabolik hastalıklar için sağlık riski :

Artmış risk Yüksek risk

Erkek > 94 cm                       > 102 cm

Kadın > 80 cm                       > 88 cm

KİLO ALMA ile ilgili diğer konularımız için tıklayınız.

HASTALIKLAR ile ilgili diğer konularımız için tıklayınız.

(Visited 30 times, 1 visits today)
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oylanmamış)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.