Bağışıklık ve Bağışıklık Çeşitleri

Hastalık yapan mikroplara (mikroorganizmalara) karşı vücudun gösterdiği dirence bağışıklık denir.
Bağışıklık, doğal bağışıklık ve sonradan kazanılan bağışıklık olarak iki çeşittir.

a) Doğal Bağışıklık :
İnsan vücudunun doğuştan mikroplara karşı direnç göstermesine doğal bağışıklık denir. İnsan vücudu doğuştan mikroplara karşı antikor üretir.

Doğal Bağışıklığa Örnekler :
* Deri, vücudu koruyan tabakadır. Deride yaralanma olmazsa vücuda mikrop giremez.
* Kulak yolunda mikropları tutan kulak kiri salgısı üretilir.
* Burundaki sümük bezleri, mikropları tutan sümük salgısı üretir.
* Soluk borusundaki titrek tüylü hücreler ve buradan salgılanan salgı, mikropları tutar ve balgam ile dışarı atar.
* Tükürük, mide öz suyunda bulunan mide asidi ve bağırsak salgılar besinlerle gelen mikropları öldürür.
* Gözyaşı, mikropların göze girmesini önler.
* Vücuda giren mikroplar idrar ve dışkı yoluyla vücut dışına atılır.
* Kandaki akyuvarlar hücreleri vücuda giren mikroplarla savaşır.
* Lenf düğümlerinde (bademcik ve timüs bezi) kemik iliğinde, karaciğerde, dalakta ve hipofiz bezinde üretilen hücreler mikroplarla savaşır, onları içine alarak parçalar.
* Sindirim ve solunum sisteminin iç yüzeyindeki mukus, mikropların buralarda yaşamasını önler.
* Akyuvarlar mikroplara karşı antikor, toksinlere karşı antitoksin salgılarını üreterek ya da onları içine alıp parçalayarak savaşır.

bagisiklik-cesitlerib) Sonradan Kazanılan Bağışıklık :
İnsan doğduktan sonra çeşitli yollarla kazanılan bağışıklığa sonradan kazanılan bağışıklık denir.

Sonradan kazanılan bağışıklık, aktif bağışıklık ve pasif bağışıklık olarak iki çeşittir.

Sonradan kazanılan bağışıklık; aşı ile, serum ile, vitamin ve mineral içeren besinlerle sağlanır.

1- Aktif Bağışıklık :
Vücuda hastalık yapan mikrop girdikten sonra vücudun bu mikroplara karşı antikor üretmesine (bağışıklık kazanmasına) aktif kazanılan bağışıklık denir. Aktif bağışıklık, hastalık geçirmekle, hastalık oluşmadan veya aşı ile sağlanır. Aktif bağışıklık, virüslerin sebep olduğu hastalıklara karşı, hastalık geçirmekle, hastalık oluşmadan veya aşı ile kazanılır.

Hastalık Geçirmekle Kazanılan Bağışıklık :
Vücuda hastalık yapan mikroplar girdiğinde vücut hastalanır ve bu mikroplara karşı vücut, antikor üretmeye çalışır. Bir süre sonra mikroplara karşı üretilen antikorlar sayesinde mikroplar öldürülür ve hastalık geçer.

Vücut bu sayede hangi hastalığa karşı hangi antikoru üretebileceğini bilir ve o hastalık mikrobuna karşı bağışıklık kazanır. O hastalık mikrobu vücuda girince vücut mikrobu tanır ve hemen antikor üreterek mikrobu öldürür.
Vücudun, kabakulak, kızamık, kızıl, suçiçeği mikroplarına (virüsler neden olur) karşı ürettiği antikorlar ömür boyu vücudu korur.
Vücudun grip ve nezle mikroplarına karşı ürettiği antikorlar 15 – 20 gün süreyle vücudu korur (yani grip ve nezle mikrobuna karşı 15 – 20 gün bağışıklık kazanır).

Hastalık Oluşmadan Kazanılan Bağışıklık :
Vücuda giren mikroplar vücudu hastalandırmadan bu mikroplara karşı antikor üretilir ve mikroplar öldürülür. Vücut bu sayede o hastalık mikrobuna karşı bağışıklık kazanır. Aynı mikrop vücuda girince vücut mikrobu tanır ve hemen antikor üreterek mikrop öldürülür.

Aşı İle Kazanılan Bağışıklık :
Aşı, herhangi bir hastalığın zayıflatılmış mikrobunu veya toksinini içeren sıvıdır. Hastalanmadan önce aşı yapılırsa, aşıdaki zayıflatılmış mikroba karşı vücut antikor üretir. Hastalık mikrobu vücuda girince, aşı sayesinde, üretilen antikor, mikroplara karşı savaşır ve mikropları öldürür.
Aşı, sadece virüslerin sebep olacağı hastalıklara karşı vücudu korur.
Çiçek, verem (tüberküloz), tetanos, kızamık, kolera, tifüs, boğmaca, çocuk felci, difteri (kuşpalazı) hastalıklarına karşı aşı yapılır.

bagisiklik-cesitleri2- Pasif Bağışıklık :

Pasif bağışıklık, serum ve ilaçlar (antibiyotikler) sayesinde kazanılır. Pasif bağışıklık sayesinde vücut bakterilere karşı bağışıklık kazanır. Serum ve ilaçlar, hastalıkların tedavisinde kullanılır, koruyucu değildir.
Serum, içinde hazır antikor bulunduran sıvıdır. Hastalık anında vücudun ürettiği antikorlar yeterli değilse hastaya serum ile hazır antikor verilerek vücudun direnci arttırılır.

Serum hangi hastalıkta kullanılacaksa, o hastalığın mikrobu sığır, at gibi büyükbaş hayvanlara verilir. Hayvanlar bu mikroba karşı antikor üretir. Hayvan kanı alınarak serum üretilir.

Hastalıkları tedavi etmek için kullanılan ilaçlar doktor kontrolünde ve doktor tavsiyesi ile olmalıdır. Yanlış kullanımlar insan sağlığına kötü sonuçlar doğurabilir.

Antibiyotiklerin kullanımına dikkat etmeliyiz, her antibiyotik her hastalığı tedavi etmez ve bu yüzden hastalığa uygun antibiyotik seçilmelidir.

(Visited 275 times, 1 visits today)
1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız (Henüz oylanmamış)
Loading...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.